Hoe kan ik helpen?
LetterFestival 
zondag 1 november 2020 
Klik hieronder op het onderdeel dat u wilt terugkijken
letterfestival_RGB.png

Laaggeletterdheid...daar gaan we samen iets aan doen!

 

Voor de tweede keer organiseren de gezamenlijke Rotterdamse Rotaryclubs i.s.m. Bibliotheek Rotterdam het LetterFestival.

Op 1 november 2020 kunt u deze festivaleditie online volgen en meedoen!

De opnamen vinden plaats in de Bibliotheek Rotterdam’ 

Waarom online? 

We maken van de ‘corona’-nood een deugd en nodigen álle Rotaryclubs in Nederland en iedereen thuis uit om mee te doen aan een middag vol taal. Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Het doel van dit LetterFestival is geld inzamelen om de VoorleesExpress in Rotterdam te helpen laaggeletterdheid te bestrijden.

 

Het LetterFestival vol letters, zinnen en verhalen

 

Dictee

Het dictee wordt dit jaar geschreven door niemand minder dan Abdelkader Benali. Alle (Rotterdamse) Rotaryclubs worden uitgenodigd €1.000 aan het goede doel bij te dragen en hun meest talige lid voor te dragen voor het dictee. 

Op het theaterpodium in de Centrale Bibliotheek zullen deze lettervreters hun uiterste best op het dictee gaan doen ter meerdere eer en glorie van hun eigen club.

Het dictee wordt voorgedragen door wethouder Judith Bokhove.

 

Thuis kun je je eigen taalvaardigheid testen door mee te schrijven. Na afloop laten we de juiste versie zien, zodat je deze zelf kunt nakijken

 

Scrabble

Tijdens het LetterFestival houden wij een spannende Duplicate Scrabble-wedstrijd, waarbij iedere deelnemer wordt geconfronteerd met hetzelfde bord en dezelfde letters. Om mee te doen, heb je alleen een computer, tablet of smartphone nodig.

Lees hier onze tips om optimaal mee te kunnen doen.

Voor de kinderen... voorlezen!

Er wordt uiteraard voorgelezen. Via de online verbinding kunnen alle kinderen van 4 tot 8 jaar thuis meeluisteren en meedoen.

 

En nog meer

Tijdens de feestelijke afsluiting van het festival worden de winnaars van het dictee en de scrabble-wedstrijd aangekondigd, alsook de ontvanger van de Nora Schadee Prijs.

 

Letterfestival2.jpg
 

VoorleesExpress Rotterdam

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ pakt de VoorleesExpress ook in Rotterdam laaggeletterdheid aan bij de basis. De VoorleesExpress komt achter de voordeur bij gezinnen met kinderen van tussen twee en acht jaar waar (het risico op) een taalachterstand bestaat. Twintig weken lang leest een vrijwilliger voor bij deze gezinnen in aanwezigheid van de ouders. Zo krijgen de kinderen een grotere woordenschat en raken zij - én hun ouders - gewend aan (voor)lezen. Om laaggeletterdheid in de stad terug te dringen gaat de opbrengst van het Rotary LetterFestival naar de VoorleesExpress Rotterdam.

 
Laaggeletterdheid: wijdverspreid en toch onderschat
 

Het Rotary LetterFestival vraagt aandacht voor een van de grootste en tegelijk meest onderschatte problemen in de Rotterdamse samenleving: laaggeletterdheid. 

Maar liefst 21% van de Rotterdammers is laaggeletterd... twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. 

 
 

Werkgroep laaggeletterdheid

  • Rotaryclub Noord – Carola Heeremans (co-chair), Theo Kemperman (co-chair), Jeroen Martens 

  • Rotaryclub Delfshaven – Madeleine Levert 

  • Rotaryclub Feijenoord – Greta Vercruyce, Bauke van de Vooren

  • Rotaryclub Hillegersberg – Oscar Busman 

  • Rotaryclub Nieuwe Dag – Alexandra van Dongen, Asha Gaalman-Ghoerbien, Monique Fransen

  • Rotaryclub Rotterdam – Ken Gould 

De VoorleesExpress Rotterdam is een project van Stichting Mano (stichtingmano.nl) en voorleesexpress.nl

Rekeningnummer LetterFestival

NL56 INGB 0009130980  t.n.v. Rotary Club Rotterdam-Noord