Het Dictee van 2021

 1. Desiderius Erasmus, Roffa’s meest geëerde erudiet, zit ’s ochtends vroeg op zijn wolk van onbestemd coloriet.
   

 2. Is het turquoise of gaat het hier om een mauvetint?
   

 3. De gemutste held blikt enigszins geïrriteerd naar beneden, naar zijn beminde geboortestad.
   

 4. Wat is de reden van de misère van de aartsvader van cultureel Nultien?
   

 5. Wat  hem steekt, is het hyperfrequente gestaar van de Maasstedelingen van elke pluimage op de alomtegenwoordige luminiscerende schermpjes van om ’t even welk formaat en fabricage.
   

 6. Erasmus weet het: ze zijn gegijzeld door de Big Techmolochs.
   

 7. Het zijn de Netflixproducties, de Disney+-verzinsels, de HBO-fabricages en de Videolandrealityshows die het Rotterdamse brein dreigen te reduceren tot een simpele speeldoos met een volstrekt efemere output.
   

 8. In de 24 uurseconomie van het huidige tijdsgewricht wordt er slechts gecheckt of er nog likes zijn, worden TikTokinfluencers ontvolgd, er wordt ge-e-maild, gebrainstormd over de meest verkieslijke socialemediastrategie, gezoomd met overrated publicrelationsbureaus, et cetera, und so weiter.
   

 9. En ten langen leste zijgen we ’s avonds neer met onze iPad in de hand.
   

 10. We willen coûte que coûte geamuseerd worden.
   

 11. Desiderius schudt zijn wijze hoofd: waar in deze gemêleerde gemeente heerst nog de soevereiniteit van het geschreven en visueel gepercipieerde woord?
   

 12. Maar dan: daar! daarbeneden, vlak naast de Kijk-Kubusmuseumwoning: een compagnie Rotarians, die zich inspant om de Rotterdamse jeunesse dorée weer aan de letter te krijgen, om ook de oudere ingezetenen te overgieten met een heerlijke gealfabetiseerde versie van de srirachasaus, met de saus van het geschreven woord!
   

 13. Amices, onttrek toch de vijf-, tien-  en honderdeurobiljetten aan uw portefeuille!
   

 14. Doneer toch genereus!
   

 15. Desiderius zal u beminnen en vanaf zijn turquois-mauve wolk zal in plaats van het colloquiale ‘byebye’ een welgemeend en cordiaal ‘Tolle, lege!’ weerklinken.